Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Systém trestů v České republice a na Ukrajině
Název práce v češtině: Systém trestů v České republice a na Ukrajině
Název v anglickém jazyce: The system of punishments in the Czech Republic and Ukraine
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2007
Datum zadání: 25.09.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK