Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní metodické složky podílející se na boxerském výkonu
Název práce v češtině: Základní metodické složky podílející se na boxerském výkonu
Název v anglickém jazyce: Basic methodological elements influencing overall boxing performance
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 27.09.2007 09:00
Místo konání obhajoby: KTÚS
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: Mgr. Marek Šimák
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název práce : Základní metodické složky podílející se na boxerském výkonu

Cíle práce : Vytvoření základních metodických složek podílející se na boxerském výkonu, nové tréninkové metody boxu pro trenéry začínající, ale i zkušené, kteří používají stále stejné prostředky k trénování a nechtějí nebo se bojí inovovat svůj tréninkový plán.

Metoda : Poznatky v oblasti metodiky boxu byly analyzovány za pomoci literatury, informací z internetu a konzultovány formou rozhovoru s trenéry. Pozorování bylo zaměřeno na rozdílnost vedení tréninkové jednotky na různých stupních výkonnosti.

Výsledky : Osvětlují přínos pro všechny závodníky, trenéry zabývající se boxem a přispěly k oživení a zkvalitnění tréninkové přípravy boxera.

Klíčová slova: box, pohyb, vytrvalost, hmotnost, psychologická příprava, regenerace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis name: Basic methodological elements influencing overall boxing performance

Thesis aims: Creation of basic methodological elements influencing overall boxing performance, new box training methods for beginner trainers and also for experienced trainers which continuously use the same training methods and doesn?t want to or are afraid to change their training plan.

Method: Knowledge in box methodology field was analyzed with the help of literature, information from Internet and consulted through dialogues with trainers. The observation was aimed on the difference of leading the training unit on different performance levels.

Results: Explain the benefits for all competitors, box trainers and contribute to revive and improve the quality of boxer?s training preparation.

Keywords: box, movement, endurance, weight, psychological preparation, regeneration
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK