Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pastierska starostlivosť o starých ľudí - problematika veľkého vekového rozdielu medzi farárom a člemni zboru v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovesku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pastierska starostlivosť o starých ľudí - problematika veľkého vekového rozdielu medzi farárom a člemni zboru v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovesku
Název práce v češtině: Pastýřská starostlivost o staré lidi - problematika velkého věkového rozdílu mezi faráři a členy sboru v Reformované křesťanské cirkvi na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Pastoral care of old people: Issues involved in the large age difference between the minister and members of the congregation in the Reformed Christian Church in Slovakia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra praktické teologie (27-PT)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ladislav Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2006
Datum zadání: 21.09.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. Mgr. Pavel Filipi, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK