Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Název práce v češtině: Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Název v anglickém jazyce: Trading in greenhouse emission vouchers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2007
Datum zadání: 25.09.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK