Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Způsoby skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Modes of termination of employment
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2007
Datum zadání: 25.09.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK