Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Monoteismus jako téma starozákonního bádání : Základní přehlédnutí terénu se zaměřením na problematiku limitů (užití) pojmu "monoteismus"
Název práce v češtině: Monoteismus jako téma starozákonního bádání : Základní přehlédnutí terénu se zaměřením na problematiku limitů (užití) pojmu "monoteismus"
Název v anglickém jazyce: Monotheism as a Theme in Old Testament Studies: A Basic Overview of the Area with a Focus on the Problematics of Limitations ( in the Use) of the Term "Monotheism"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: prof. Martin Prudký, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2006
Datum zadání: 29.09.2006
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK