Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historické a klimatické determinanty druhového bohatstva živočíchov ve veľkých merítkach
Název práce v jazyce práce (slovenština): Historické a klimatické determinanty druhového bohatstva živočíchov ve veľkých merítkach
Název práce v češtině: Historické a klimatické determinanty druhového bohatství živočichů ve velkých měřítkách
Název v anglickém jazyce: Historical and climatic determinants of animal species richness
at large spatial scales
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. David Storch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2007
Datum zadání: 24.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce by se měla na základě studia literatury, dnes už relativně rozsáhlé, pokusit vnést světlo do sporu mezi zastánci historických vysvětlení rozdílů v druhovém bohatství různých oblastí (globální tektonika, šíření druhů, efekt ledových dob) a zastánci klimatických faktorů jako jediného vysvětlení pozorovaných rozdílů (počet druhů souvisí s produktivitou prostředí, teplotou a srážkami). Srovnání různých typů dat umožní zjistit, proč se někdy jeví klimatické faktory jako zásadní a v jakých případech potřebujeme znalost historického vývoje. (kontakt: storch@cts.cuni.cz)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK