Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní informační systémy v České republice
Název práce v češtině: Právní informační systémy v České republice
Název v anglickém jazyce: Information systems of law in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2007
Datum zadání: 23.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: JUDr. Kateřina Fáberová Slušná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce jsou právní informační systémy používané v České republice, jejich historie a analýza. Cílem je zhodnocení vývoje těchto systémů v České republice a analýza jednotlivých produktů. Nejprve je přiblížena historie právních informačních systémů obecně a v zahraničí. Dále následuje historie právních informačních systémů v České republice a rozbor úkolů právní informatiky. V analýze vlastností a schopností jednotlivých produktů je věnována největší pozornost produktům nejpoužívanějším. Srovnávány byly systémy: ASPI (http://www.aspi.cz) stejnojmenné společnosti, CODEXIS Advokacie (http://www.codexisadvokacie.cz) společnosti Atlas consulting spol. s r. o., LexDATA (http://www.lexdata.cz) nakladatelství C. H. Beck ve verzi online a lokální a LexGalaxy (http://www.lexgalaxy.cz) společnosti Epsilon Delta s. r. o. Rozbor uživatelské základny právních informačních systémů vychází z provedeného průzkumu mezi uživateli. Rozebrána je také situace na trhu právních informačních systémů v ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK