Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otevřené organismy kolektivního investování v tuzemské a v zahraničních právních úpravách (včetně investiční společnosti na variabilní kapitál
Název práce v češtině: Otevřené organismy kolektivního investování v tuzemské
a v zahraničních právních úpravách (včetně investiční společnosti
na variabilní kapitál
Název v anglickém jazyce: Open organisms of collective investment in national and foreing legislation
(including investment companies on variable capital)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2007
Datum zadání: 19.09.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK