Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě
Název práce v češtině: Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě
Název v anglickém jazyce: Capacitance detector for detemination of organic solvents in water
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2007
Datum zadání: 20.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bude vyvíjen tester pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodných vzorcích. Stanovení je založeno na měření změn kapacity kondensátoru jehož dielektrikem je testovaná kapalina.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A tester for determination of organic solvents in water samples wil be developed. Determination is based on measurement of change in capacitance of the capacitor whose dielectric is tested liquid.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK