Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty odsunu Němců z Československa
Název práce v češtině: Právní aspekty odsunu Němců z Československa
Název v anglickém jazyce: Legal Aspects of the Expulsion of Germans from Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2007
Datum zadání: 20.09.2007
Datum a čas obhajoby: 03.12.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK