Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Recyklace papíru
Název práce v češtině: Recyklace papíru
Název v anglickém jazyce: PAPER RECYCLING
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2007
Datum zadání: 19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: Mgr. Jan Runštuk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK