Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Authentic existence and the "American dream" in Dreiser's fiction
Název práce v češtině: Autentická existence a "americký sen" v Dreiserově beletrii
Název v anglickém jazyce: Authentic existence and the "American dream" in Dreiser's fiction
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2007
Datum zadání: 19.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK