Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinematická analýza odrazu ve skoku dalekém
Název práce v češtině: Kinematická analýza odrazu ve skoku dalekém
Název v anglickém jazyce: Kinematic analysis of take-off in long jump
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Krátký
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2007
Datum zadání: 27.09.2007
Datum a čas obhajoby: 04.05.2010 09:45
Místo konání obhajoby: katedra atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2010
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK