Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunitni mechanismy v patogenezi parodontitidy
Název práce v češtině: Imunitni mechanismy v patogenezi parodontitidy
Název v anglickém jazyce: Immune mechanisms in the pathogenesis of periodontitis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiřina Bártová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2007
Datum zadání: 18.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK