Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zasněžování na kvalitu vody a sedimentu ve vybraných tocích Krkonoš
Název práce v češtině: Vliv zasněžování na kvalitu vody a sedimentu ve vybraných tocích Krkonoš
Název v anglickém jazyce: EFFECT SNOW PRODUCE ON WATER QUALITY SAMPLED FROM RIVERS OF KRKONOŠE MOUNTAINS
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2007
Datum zadání: 18.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK