Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza podmínek pro výuku tělesné výchovy v kraji Vysočina
Název práce v češtině: Analýza podmínek pro výuku tělesné výchovy v kraji Vysočina
Název v anglickém jazyce: Condition Analysis for Physical Training Teaching in Vysočina
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 30.04.2008 14:30
Místo konání obhajoby: Katedra pedagogiky, psychologie, didaktiky TVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2008
Oponenti: PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK