Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující základní parametry kojení u koně domácího (Equus caballus)
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující základní parametry kojení u koně
domácího (Equus caballus)
Název v anglickém jazyce: Factors involved in suckling behaviour in domestic horses (Equus cabalus)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2007
Datum zadání: 17.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: RNDr. Mgr. Jan Pluháček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK