Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové evangelizační programy
Název práce v češtině: Nové evangelizační programy
Název v anglickém jazyce: New evangelization programs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2007
Datum zadání: 17.09.2007
Datum a čas obhajoby: 10.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2009
Oponenti: PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vyjádřit pokoncilní stanoviska katolické církve k úkolu evangelizace.
Aplikoval v zásadních bodech na naše prostředí.
Popsat jednotlivé evangelizační postupy, které se zejména v naší zemi pokládají za nové.
Stanovit hypotézy pro průzkum (recepce programů účastníky, hodnocení programů účastníky i služebníky).
Provést průzkum mezi účastníky a služebníky v těchto programech.
Vyhodnotit výsledky průzkumu - porovnat s hypotézemi.
Seznam odborné literatury
Dokumenty 2. vatikánského koncilu
Pavel VI., Evangelii nuntiandi
Jan Pavel II.,Redemptoris missio
Jan Pavel II., Ecclesia in Europa
Dokumenty Plenárního sněmu katolické církve v České republice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK