Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika nácviku prvků capoeiry pro středoškolskou mládež
Název práce v češtině: Metodika nácviku prvků capoeiry pro středoškolskou mládež
Název v anglickém jazyce: Methodies of practicing the capoeira´s elements for secondary school students
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Černá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2005
Datum zadání: 14.09.2005
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK