Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj lidského kapitálu, investice do vysokoškolského vzdělání v ČR
Název práce v češtině: Rozvoj lidského kapitálu, investice do vysokoškolského vzdělání v ČR
Název v anglickém jazyce: Human Capital Progress, Investment in College Education in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum a čas obhajoby: 07.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2007
Oponenti: Ing. Ivo Koubek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK