Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikový profil banky a pojišťovny
Název práce v češtině: Rizikový profil banky a pojišťovny
Název v anglickém jazyce: Bank and Insurance Company
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hrdý
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum a čas obhajoby: 07.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2007
Oponenti: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK