Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bubliny trhu aktiv a reakce monetární politiky
Název práce v češtině: Bubliny trhu aktiv a reakce monetární politiky
Název v anglickém jazyce: Asset price bubbles and monetary policy reactions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2006
Datum zadání: 06.10.2006
Datum a čas obhajoby: 06.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2007
Oponenti: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK