Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti zdůvodnění etických zásad pro zacházení s počatým lidským životem
Název práce v češtině: Možnosti zdůvodnění etických zásad pro zacházení s počatým lidským životem
Název v anglickém jazyce: The possibilities of justifying ethical principles for dealing
with a conceived human life
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2007
Datum zadání: 20.11.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Oponenti: doc. MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK