Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Naplňování vývojových potřeb u dětí s postižením vychovávaných v rodině v rané péči
Název práce v češtině: Naplňování vývojových potřeb u dětí s postižením vychovávaných
v rodině v rané péči
Název v anglickém jazyce: Filling evolutionary needs of handicapped children brought
up at home in early care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Soudná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Miroslava Flemrová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK