Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam rehabilitace v chronické intenzivní péči
Název práce v češtině: Význam rehabilitace v chronické intenzivní péči
Název v anglickém jazyce: Meaning of rehabilitation at the chronic intensive care
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Soudná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: mgr. Štěpánka Bumbálková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK