Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům
Název práce v češtině: Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům
Název v anglickém jazyce: Questions of tolerance of the Czech youth towards foreigners
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Mottlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2007
Datum zadání: 10.09.2007
Datum a čas obhajoby: 05.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK