Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence
Název práce v češtině: Kožní nemoci z povolání, jejich vývoj a prevence
Název v anglickém jazyce: Occupational skin diseases, their evolution and prevention
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2007
Datum zadání: 10.09.2007
Datum a čas obhajoby: 02.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK