Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezdomovství a práce s lidmi bez přístřeší v Praze
Název práce v češtině: Bezdomovství a práce s lidmi bez přístřeší v Praze
Název v anglickém jazyce: Homelessness and the Work with the Roofless People in Prague
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jan Dočkal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2006
Datum zadání: 08.09.2006
Datum a čas obhajoby: 12.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: Mgr. Vlasta Lišková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK