Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná kvalita péče o hospitalizované gerontologické pacienty
Název práce v češtině: Současná kvalita péče o hospitalizované gerontologické pacienty
Název v anglickém jazyce: Quality of the contemporary care of the old patients
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Oponenti: Bc. Karel Šauer
  doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Bc. Jitka Borkovcová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK