Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Ideální a reálný učitel ošetřovatelství očima žáka střední zdravotnické školy
Název práce v češtině: Ideální a reálný učitel ošetřovatelství očima žáka střední zdravotnické školy
Název v anglickém jazyce: Ideal and real teacher of nursing by the eyes of the student of nursing college
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Oponenti: PhDr. Irena Nerudová
  doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK