Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče a komunikace s pacienty islámského náboženského vyznání
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče a komunikace s pacienty islámského náboženského vyznání
Název v anglickém jazyce: Sick-nursing and communication with patients of the islamic religious belief
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: MUDr. Marian Šenkeřík, Ph.D.
  Mgr. Lenka Špirudová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK