Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Dopad pozměněné legislativy v ošetřovatelské praxi ve vztahu k výkonu povolání všeobecné sestry
Název práce v češtině: Dopad pozměněné legislativy v ošetřovatelské praxi ve vztahu k výkonu povolání všeobecné sestry
Název v anglickém jazyce: The effect of legislative changes in nursing practice towards the job of general nurses
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 15.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
Oponenti: Mgr. Radmila Antonová
  Bc. Hana Ulrychová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK