Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace ošetřovatelského procesu ve dvou typech zdravotnických zařízení
Název práce v češtině: Aplikace ošetřovatelského procesu ve dvou typech zdravotnických zařízení
Název v anglickém jazyce: The application of nursing process in two types of healthes institutions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Regina Slowik
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: Bc. Hana Tomšová
  doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK