Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní styl života pro seniory
Název práce v češtině: Aktivní styl života pro seniory
Název v anglickém jazyce: The active style of life for seniors
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Bc. Karel Šauer
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 14.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2007
Oponenti: MUDr. Božena Jurašková, Ph.D.
  PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Helena Vostrovská
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK