Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Smrt - pohled pracovníka ZZS
Název práce v češtině: Smrt - pohled pracovníka ZZS
Název v anglickém jazyce: Death - from ZZS (First - aid service) staffer´s point of view
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
  MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK