Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Informovanost o agenturách domácí péče
Název práce v češtině: Informovanost o agenturách domácí péče
Název v anglickém jazyce: Awareness of home nursing agencies
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Jaroslava Pečenková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 15.06.2007 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2007
Oponenti: Věra Moserová
  Bc. Hana Pekárková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK