Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Míra informovanosti pubescentů a adolescentů před plánovaným operačním zákrokem
Název práce v češtině: Míra informovanosti pubescentů a adolescentů před plánovaným
operačním zákrokem
Název v anglickém jazyce: The extent of awareness of pubescents and adolescents before a planned operation
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 13.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2006
Oponenti: MUDr. David Skorunka, Ph.D.
  Bc. Naděžda Vlčková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK