Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Paliativní ošetřovatelská péče v nemocničním prostředí z pohledu pacienta a ošetřujícího personálu
Název práce v češtině: Paliativní ošetřovatelská péče v nemocničním prostředí z
pohledu pacienta a ošetřujícího personálu
Název v anglickém jazyce: The palliative nursing care in the hospital based on suggestions of patients and the nursing staff
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Bc. Kateřina Ferancová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 13.06.2006 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2006
Oponenti: PhDr. Helena Kisvetrová
  Hilda Vorlíčková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK