Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj všeobecných sester a porodních asistentek k celoživotnímu vzdělávání v oboru
Název práce v češtině: Postoj všeobecných sester a porodních asistentek k
celoživotnímu vzdělávání v oboru
Název v anglickém jazyce: Posture universal nurses and midwifes at wholelife education in field
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Rybářová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 13.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2006
Oponenti: Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
  Mgr. Regina Slowik
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK