Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strach při invazivních zákrocích u nemocných nad 50 let
Název práce v češtině: Strach při invazivních zákrocích u nemocných nad 50 let
Název v anglickém jazyce: Fear connected to invasive actions on patients aged 50+
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Rybářová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 15.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2006
Oponenti: MUDr. Stanislav Konštacký, CSc.
  Jaroslava Pečenková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK