Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny mikčního režimu u pacientů před transplantací ledviny a po ní
Název práce v češtině: Změny mikčního režimu u pacientů před transplantací ledviny
a po ní
Název v anglickém jazyce: Changes of voiding regimen in patients before and after kidney transplantation
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 15.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2006
Oponenti: MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
  Mgr. Dagmar Švecová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK