Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inter a intraindividuální variabilita zrakových evokovaných potenciálů a jejich závislost na fyziologických parametrech subjektů
Název práce v češtině: Inter a intraindividuální variabilita zrakových evokovaných potenciálů a jejich závislost na fyziologických parametrech subjektů
Název v anglickém jazyce: Inter and intraindividual variability of visual evoked potentials and dependence on physiological parameters of subjects
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav patologické fyziologie (15-330)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2000
Datum zadání: 31.10.2000
Datum a čas obhajoby: 10.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2005
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2006
Oponenti: MUDr. Josef Kraus, CSc.
  doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK