Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny vybraných laboratorních parametrů metabolizmu a faktorů hemostázy u nemocných s vrozenou poruchou metabolizmu lipidů v léčbě LDL-aferézou
Název práce v češtině: Změny vybraných laboratorních parametrů metabolizmu a faktorů hemostázy u nemocných s vrozenou poruchou metabolizmu lipidů v léčbě LDL-aferézou
Název v anglickém jazyce: Changes of selected laboratory markers of metabolism and hemostatic factors in patients with inherited errors of lipid metabolism treated by LDL aferesis
Akademický rok vypsání: 1997/1998
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.1998
Datum zadání: 30.11.1998
Datum a čas obhajoby: 12.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:02.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2006
Oponenti: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
  prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK