Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah kostní denzity a celotělového složení k androgennímu stavu u mužů středního věku
Název práce v češtině: Vztah kostní denzity a celotělového složení k androgennímu stavu u mužů středního věku
Název v anglickém jazyce: Relationship of bone density, body composition and androgenic status in middle-age males
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.1999
Datum zadání: 30.11.1999
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:01.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
  prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK