Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinické konsekvence extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu
Název práce v češtině: Klinické konsekvence extrakorporální eliminace LDL-cholesterolu
Název v anglickém jazyce: Clinical consequence of extra-corporal LDL-cholesterol aferesis
Akademický rok vypsání: 1999/2000
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II. interní gastroenterologická klinika (15-420)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.1999
Datum zadání: 30.11.1999
Datum a čas obhajoby: 18.04.2006 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.04.2006
Oponenti: doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D.
  MUDr. Jan Pták, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK