Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost projektu chráněného bydlení na statku ve Vlčkovicích na finanční podporu z programu OP LZZ
Název práce v češtině: Připravenost projektu chráněného bydlení na statku ve Vlčkovicích na finanční podporu z programu OP LZZ
Název v anglickém jazyce: The Readiness of the Project of Sheltered Housing at Vlčkovice Farm for Getting the Grant of Human Resource and Employment Operational Programme
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Neudörflová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2006
Datum zadání: 07.09.2006
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Oponenti: Bc. Milan Kovář
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK