Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení vlivu sjezdového lyžování na pohybový aparát sjezdařů ve věku 16 - 18 let
Název práce v češtině: Hodnocení vlivu sjezdového lyžování na pohybový aparát sjezdařů
ve věku 16 - 18 let
Název v anglickém jazyce: Evaluation of downhill skiing impact on motoric system of 16 - 18 years
old skiers
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: PhDr. Rostislav Čichoň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK