Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika obětí obchodování s lidmi v prostředí zařízení pro zajištění cizinců
Název práce v češtině: Problematika obětí obchodování s lidmi v prostředí zařízení pro zajištění cizinců
Název v anglickém jazyce: Problems of the victims of human trafficking in detention centres for foreigners
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2007
Datum zadání: 06.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marta Miklušáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK