Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Následná péče o drogově závislé. Efektivita služeb programu doléčovacího centra SANANIM za rok 2006
Název práce v češtině: Následná péče o drogově závislé. Efektivita služeb programu doléčovacího centra SANANIM za rok 2006
Název v anglickém jazyce: Drug addicts aftercare. Service effectiveness of shelter housing program in SANANIM aftercare facility in 2006
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2007
Datum zadání: 06.09.2007
Datum a čas obhajoby: 11.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Kamila Zogatová
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK